Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Taekwondo Föreningen JSK
Budo och Kampsport
Träningstider höstterminen 2018
TRÄNINGSTIDER
Terminen startar måndagen den 27 augusti Träningstider Mini gruppen 5-6 år
 • Måndagar 17.00-17.45 - Instruktör Erdin
Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare + avancerade. Grupp 1.
 • Måndagar 17.45-19.00 
 • Onsdagar 17.15-18.30
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare + avancerade. Grupp 2.
 • Tisdagar 17.30-18.45 
 • Torsdagar 17.15-18.30
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Vuxna nybörjare + AVC 15 år och upp.  
 • Måndagar 17:15-18.30 Vuxengrupp
 • Tisdagar 18.45-20.00 Vuxengrupp 
 • Onsdagar 17.15-18.30 Vuxengrupp
 • Torsdagar 18.30-20.00 Vuxengrupp
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Fighting/tävlingsträning (Grönt och uppåt)
 • Måndagar 19.00-20.15  Instruktör Yasamin
 • Onsdagar 18.30-19.45 Instruktör Micke
Poomsae träning - För alla!
 • Måndagar 18.30-19.30 Instruktör Lava och Alice
 • Torsdagar 18.30-19.30 För tävlande

Ytterligare bra att veta
Ni som har barn och själva är intresserade att träna kan självklart göra detta samtidigt, men i dojangen (träningsrummet) bredvid. 
Grupperna är indelade i ålder samt för vuxna nybörjare eller avancerad.
Har du frågor, tveka inte på att maila dom till peter@tkd.nu alt SMS din fråga till 0708-808210. 
JSK  
Avgifter
Avgifter
För att vi skall fortsätta ha en hög nivå på vår lokal och våra träningsredskap - krävs att alla betalar sina avgifter i tid!Alla träningsavgifter skall vara betalda senast 
- 2 veckor efter träningsstart!

Postgiro PG: 4289371-9. 
Taekwondo klubben JSK

 

Träningsavgifter för vår el höstterminVUXNA 15 ÅR OCH UPP
 • Termin 1900:- (januari-juni eller augusti-december)
 • VUXNA som även vill träna Kickboxning & eller Goshin Jutsu 500 kronor extra per stil.
MINIORER 5-6 ÅR
 • Termin 1700:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 700kr/termin.
BARN 7-10 ÅR
 • Termin 1900:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 700kr/termin.
JUNIORER 11-14 ÅR
 • Termin 1900:-(januari-juni eller augusti-december)
FÖRÄLDRAR RABATT!
Om avgiften för ditt barn är betalt, så betalar du endast 700:- för egen träning!

PG: 4289371-9

Betalning kan göras via Postgiro, Kortbetalning på plats eller kontant. Taekwondo klubben JSK
OBS! - Avgiften är alltid full avgift oavsett när på terminen man startar! 

Samtliga medlemmar som betalt sin träningsavgift är automatisk försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen täcker resan till träning, under träningen, samt resan hem från träningen. Försäkringen är tecknad kollektivt med Svenska Taekwondo Förbundet.

OBS!! EJ BETALD TERMINSAVGIFT I TID - BLIR AUTOMATISKT EN FAKTURA MED STRAFFAVGIFT PÅ 150:- GÄLLER SAMTLIGA MEDLEMMARGraderingsavgifterAlla grupper (fyllda 7år eller äldre)
 • 150:- för samtliga graderingar till 1 kup (rött bälte med 3 svarta streck)
MINIORER, (samtliga under 7år)
 • * 100:- för samtliga graderingar till 1 kup (rött bälte med 3 svarta streck)

* Generellt brukar graderingavgiften ingå i träningslägeravgiften för barn & juniorer

Taekwondo-pass (ej obligatoriskt längre)

Samtliga utövare som tränar Taekwondo i Sverige skall ha ett Taekwondo pass. Detta är beslutat av Svenska Taekwondo Förbundet. Ett Taekwondo pass kostar 100:- och är en engångskostnad. Passet skall införskaffas i samband med träningsstarten.

Pass finns att köpa av tränarna. Hela avgiften på 100:- går oavkortat till Svenska Taekwondo Förbundet.

Övrig info:
 • I graderingsavgiften ingår diplom från Svenska Taekwondo förbundet.
 • Samtliga medlemmar som vill gradera sig måste ha hel dräkt vid graderingen.

Träningsläger / Terminsavslutning med gradering.VUXNA (samtliga personer som tränar i vuxengrupperna)
 • Helg 300:- för läger på centret
 • 1 dag 200:- för läger på centret
BARN & JUNIORER (samtliga medlemmar som tränar i barn eller juniorgrupperna)
 • * Helg 600:- för läger på centret
 • * 1 dag 300:- för läger på centret

* I dessa avgifter är graderingsavgiften på 100:-/150:- inkluderat. Denna ingår oavsett det är gradering eller ej. Lunch ingår också i denna avgift. Generellt brukar det bli McDonalds eller Burger King (valfri måltid).