SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Taekwondo Föreningen JSK
Budo och Kampsport
Vad gäller för att Tävla i Kamp!

Klargörande om vad som gäller för tävlande Stockholm Open - Stockholm 5 dec och för framtida tävlingar.

 

De råder tydligen oklarheter vad som gäller för att få tävla!!! Detta gäller:

Träna tävlingspassen på både måndagar och lördagar (ej valfritt) Träna minst totalt 3 pass i veckan (absolut minst antal) optimalt 4-5 pass. (Poomsae och stretching räknas inte in.

Det är vårt ansvar att säkerställa att de tävlande har tillräckligt med kunskap och förberedelse så att de inte löper stor risk att bli skadade eller upplever att de blir totalt utklassade! Att tävla ska vara roligt, utmanande och få utövarna att växa. För att få tävla krävs godkännande av Peter Jsk.

 

Inför vårterminen kommer vi att försöka att se till att det finns totalt 3 tävlingspass att välja på.

Då gäller fortfarande 2 tävlingspass minst i veckan.

 

Vi återkommer inom kort om detta.

Viktiga datum resten av 2021!

Gradering för miniorer lördagen den 18:e december 12:15

 

Avslutningsläger för alla barn, juniorer, seniorer den 18-19 december.

Gradering för dessa söndagen den 19:e december kl 15.00

 

Terminsstart vårterminen 2022. Måndagen den 10 januari

Intensivkurs i självförsvar - Modern Street Defence 28 november!

Söndagen den 28 november kör vi årets sista intensivkurs i självförsvar.

Från 09.30-16.00

Mer info hittar ni under fliken självförsvar MSD.

Pris 695 sek per person. Betalas 200 sek i anmälningsavgift och resterande på plats.

Föranmälan sker med swisch till 0708-808210 + namn

Nu öppnar JSK sin egen Thai boxning sektion under ledning av Jarkko Salonen.

Jarkko har tränat Taekwondo sedan slutet av 80 talet och vunnit flera tävlingar inom Taekwondo.

JSK svartbältare sedan 90 talet och har sedan dess fördjupat sina kunskaper inom kampsport bland annat inom självförsvar, boxning och Tai Boxning.

Thai Boxning har Jarkko kört i mer än 20 år. Bland annat hos Svea Muay Thai hos Timo Mikkola.

Flera turer och träningsläger i Thailand har gett Jarkko en insikt så få har.

Förutom sina enormt utvecklade bentekniker från Taekwondo är Jarkko erkänd för sin taktik i kombination med styrka och slughet inom Thai Boxning.

 

JSK Huvudtränare Peter säger så här om Jarkko:

Så glad att Jarkko som tog svart bälte för mig i mitten av 90 talet kommer tillbaka med så mycket kunskap både praktiskt och teoretiskt. Jag och Jarkko brukar köra både Thai, Taekwondo, kniv och allt annat som är av bådas intresse. 

Krävdes lite övertalning men nu är han äntligen hemma igen:-)

JSK är mycket glada över att få en gedigen figheter med många riktigt tunga fighter i bagaget både inom Taekwondo och Taiboxning.

 

Jarkko hälsar alla nybörjare och avancerade välkomna till en spännande termin med en annorlunda träning som är närmare verkligheten än de flesta kört förut.

 

Terminen startar den 8:e september

 

Träningstider Thai Boxning är:

Onsdagar 18.30-20.00

Söndagar 13.00-14.30

 

Ni som väljer att köra på JSK Thai Boxning får även detta inkluderat i ert träningspris:

Stretchpass: Torsdagar 17.15-18.25

Fyspass: Fredagar 17.00-18.00

 

Prova på 2 ggr gratis, därefter får ni bestämma er.

Terminsavgift: 1900 sek

 

Har ni frågor kontakta Jarkko direkt: mail: jarkkovandamme@hotmail.se

Tel: 070-4492274

Hej och välkomna till JSK - Hello and welcome to JSK

Längst upp på sidan hittar du våra olika sektioner: Taekwondo (startsidan) Box & Kick, Goshin Jutsu, Stretch.

På denna sida hittar du mest information om Taekwondo.
MINIGRUPPEN - FÖR DE ALLRA MINSTA 5-6 ÅR 
JUNIORGRUPPEN - FÖR 7-14 ÅRS ÅLDERN 
VUXENGRUPPEN - FRÅN 15 ÅR OCH UPP. (många är vuxna i 40 års åldern)
Välkomna till JSK
 
Hello and welcome to JSK
At the top of the page you will find our different sections: Taekwondo (home page) Box & Kick, Goshin Jutsu, Stretch.
On this page you will find most information about Taekwondo.
THE MINI GROUP - FOR THE AT LEAST 5-6 YEARS
THE JUNIOR GROUP - FOR 7-14 YEARS OF AGE
THE ADULT GROUP - FROM 15 YEARS AND UP. (many are adults in their 40s)
Welcome to JSK
Välkommen till JSK - Vårterminen startar måndagen den 23:e augusti
Hej och välkomna till JSK Taekwondo! Terminstart den 23:e augusti
Är du nybörjare? Oavsett ålder eller kunskap ser du nedan hur du skall göra för att anmäla dig eller någon anhörig. En anmälan är inte bindande utan säkerställer plats i gruppen. Betalning görs efter 2 ggr prova på träning, oavsett grupp och ålder. Prova på träning är i den gruppen man tillhör. Se träningstider för respektive grupp nedan.
 
Anmälan kan göras på 2 sätt:
Alt nr 1. Skicka sms till 0708808210 skriv namn, ålder och grupp.
Alt nr 2. Kom ner första veckan och skriv upp er på tilltänkta gruppen. Efter kl 17.00 måndag till torsdag.

Välkomna på 2 ggr prova gratis! Anmälan gör ni via telefon alt på plats vid första passet.
Har ni frågor ring: 08-52027732 eller läs här på hemsidan. Det mesta informationen finns här.
Adressen är: Döbelnsgatan 64 i Stockholm
Ring inte om träningstider - de finns under fliken träningstider
Ring inte om hur ni betalar och hur mycket - det finns under fliken - träningsavgifter
 
Vi har inga andra anläggningar förutom i city: Döbelnsgatan 64 
 

Är ni nybörjare så säkerställ era platser genom att dyka upp första veckan.

Vi har inskrivning på plats från måndagen den 23:e augusti och under kommande två veckor.
 
Vi kör igång måndagen den 23:e augusti.
Terminen slutar den 19 december.
Se nu till att komma dit första veckorna för att säkerställa platser i er tilltänkta grupp.
Inskrivning sker på plats. 
 
VIKTIGT! Vi väljer vilka vardagar och grupp ni vill tillhöra. Dvs exempelvis tisdag och torsdagsgruppen eller måndag och onsdagsgruppen. Lördagar kan alla komma.
Ni måste hålla er till dessa grupper under hela terminen.
När grupperna är fulla så lägger vi inte till flera tränande.
 
Träningstider höstterminen 2021
 
Träningstider Mini gruppen 5-6 år (För alla 5-6 åringar oavsett grad. Nybörjare mm)
 • Måndagar 16.45-17.45
Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare och AVC (Grupp A) Totalt 40 platser
 • Måndagar 17.45-19.00
 • Onsdagar 17.15-18.30
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare och AVC (Grupp B) Totalt 40 platser
 • Tisdagar 17.30-18.45  
 • Torsdagar 17.15-18.30 
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Vuxna nybörjare + AVC 15 år och upp.  
 • Tisdagar 18.45-20.00
 • Onsdagar 17.15-18.30
 • Torsdagar 18.30-20.00
 • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
Fighting/tävlingsträning (Grönt och uppåt)
 • Måndagar 17.00-18.30 
 • Lördagar 12.30-14.00 - Krav på deltagande för alla tävlande i höst
Poomsae träning - Alla åldrar - Obs minst grönt bälte
 • Tisdagar 17.15-18.30 
Stretching - För alla
 • Torsdagar kl 17.15-18.25
Fyspass - För alla
 • Fredagar 17.00-17.00 (För alla över 15 år)
The autumn term starts Monday the 23rd of August

Hello and welcome to JSK Taekwondo! Term starts on August 23rd
Are you a beginner? Regardless of age or knowledge, you see below how to apply to register or a relative. An application is not binding but secures a place in the group. Payment is made after 2 times try training, regardless of group and age. Try training is in the group you belong to. See training times for each group below.
 
Registration can be done in 2 ways:

Alt nr 1. Send sms to 0708808210 write name, age and group.
Option no. 1. Come down the first week and sign up for the intended group. After 17:00 Monday to Thursday.
Alt nr 2. Send sms to 0708808210 write name, age and group.

 

Welcome to 2 times try for free! You register by phone or on site at the first pass.
If you have any questions, call: 08-52027732 or read here on the website. Most of the information is here.
The address is: Döbelnsgatan 64 in Stockholm
Do not call for training times - they are under the training times tab
Do not call about how you pay and how much - there is under the tab - training fees
 
We have no other facilities except in the city: Döbelnsgatan 64
 
If you are a beginner, secure your places by showing up the first week.
We have registration on site from Monday the 23rd of August and for the next two weeks.
 
We start on Monday the 23rd of August.
The semester ends on December 19.
Now make sure to get there in the first few weeks to secure places in your intended group.
Registration takes place on site.
 
IMPORTANT! We choose which weekdays and group you want to belong to. That is, for example, Tuesday and Thursday group or Monday and Wednesday group. Saturdays everyone can come.
You must stick to these groups throughout the semester.
When the groups are full, we do not add more students.
 
Training times autumn term 2021
 
Training times Mini group 5-6 years (For all 5-6 year olds regardless of degree. Beginners etc.)
Mondays 16.45-17.45
Children, young people, 7-14 year olds beginners and AVC (Group A) A total of 40 places
Mondays 17.45-19.00
Wednesdays 17.15-18.30
Saturdays 11.00-12.15 (Note not all Saturdays) Is on the website when there is no training!
Children, young people, 7-14 years beginners and AVC (Group B) A total of 40 places
Tuesdays 17.30-18.45
Thursdays 17.15-18.30
Saturdays 11.00-12.15 (Note not all Saturdays) Is on the website when there is no training!
Adult beginners + AVC 15 years and up.
Tuesdays 18.45-20.00
Wednesdays 17.15-18.30
Thursdays 18.30-20.00
Saturdays 11.00-12.15 (Note not all Saturdays) Is on the website when there is no training!
Fighting / competition training (Green and up)
Mondays 17.00-18.30
Poomsae training - All ages - At least green belt
Tuesdays 17.15-18.30
Stretching
Thursdays at 17.15-18.25
Fitness training
Fridays 16.30-17.30 (For everyone over 15 years)

Betalning
Betalning sker efter 2 provträningar.
Ni som behöver, kan skjuta upp betalningen till den 25:e januari.

Med vänlig hälsning,
JSK
8 Dec - Nya pandemilagen & regler från Folkhälsomyndigheten! Vi kan köra på:-)
Vi kör vidare med 2 meters regeln. Alla håller avstånd. All utrustning spritas av efter passet. Alla har sin egen mits. spade som träningskamraten får sparka på.
Nya kraven som införs den 10:e december och framåt - Detta gäller.
Träningen för JSK berörs INTE av de nya riktlinjerna och kraven.
Peter har efter samtal idag igen med Folkhälsomyndigheten fått klarhet i vad som gäller.

Vi har inga offentliga tillställningar eller tävlingar. 
Vi hyr inte ut lokalen för allmänna sammankomster eller privata fester.
Vi kan fortsätta med vår verksamhet med fortsatt försiktighet.
Samma regler gäller för både ungdomar och vuxna.
Alla spadar, mitsar, kuddar mm spritas av efter varje pass.
Ingen fysisk kontakt och 2 meters regeln gäller.

10m2 regeln gäller allmänna gym och idrottsanläggningar. Vi klassas inte som allmänna!Välkommen på måndag den 23:e augusti
Terminsstart den 23:e januari
Terminen 2021 startar måndagen den 23:e januari. Schemat är i stort sett oförändrat sedan tidigare.
Vi har massor av nyheter. Box & Kick kommer att ha två pass i veckan. JSK Stretch kommer ha ett pass i veckan, torsdagar 17.15-18.25. Vi återkommer inom kort med mer info.
Till dess - Stretcha!!!
 
Vi kör igång terminen som vanligt den 23:e augusti.
JSK Stretchpass - 2 dagar i veckan torsdagar och lördagar
Stort intresse under hösten. Därför utökar vi vårt stretchpass till 2ggr i veckan.
Torsdagar kl 17.15-18.25
Lördagar kl 12.30-13.45

Passa på och kör på stretchpasset!
Över en hel timme kör vi lugn stretch med fokus på Split, Spagat mm.

Välkomna
Alice, Lava och Peter

JSK Box & Kick

Välkommen till JSK:s nya mixed pass, där vi kombinerar det bästa av 2 världar. Taekwondons blixtsnabba, höga och smidiga sparkar i kombination med boxning. Vi kommer även ha inslag av olika kamsporter från hela världen under passen så att man får ut så mycket som möjligt av passet! Passen kommer vara för alla dvs både nybörjare och avancerade från 14 år och uppåt! Avgiften ingår i terminsavgiften för Taekwondo. Passen hålls söndagar kl 12, och ifall det inte är pass skrivs det både på hemsidan samt Facebook. Med start 27/9  kl 12!

Intensivkurser i självförsvar - Inställd pga. nya restriktioner
Intensivkurser är inställd pga. skärpta restriktioner.
Vi kommer återkomma förhoppningsvis i januari med nya kursdatum för hela våren.

Till dess - var rädda om varandra
Möte våra instruktörer i Taekwondo och Goshin!
Följ oss på Instagram om ni vill veta mer om instruktörer och deras bakgrund så gå in på klubbens instagram. Där presenterar vi både Taekwondo och Goshin instruktörer.
Instagram: JSKTKD
Välkommen till JSK

Hej och välkomna till JSK

Hos oss kan du träna Taekwondo, Goshin Jutsu och MSD (självförsvar-intensivkurser)

På denna sida visar vi Taekwondo sektionens all info.
Längst upp på sidan hittar du de andra två sektionerna. Goshin och MSD


Här på hemsidan kan du hitta massor av information om hur du går tillväga för att börja träna hos oss.

 

Höstterminen 2019 så blev återigen grupperna överfulla. Vi har redan fått många föranmälningar 
inför vårterminen 2021. Här nedan ser ni nya schemat för våren 2021. 


Adress: Döbelnsgatan 64 Stockholm

Portkod 2255 (nedre dosan) 

Öppet vardagar 16.30-21.00


Observera att avgiften för VT-2020 är 2500 sek för alla. Inskrivningsavgift på 200 för nya medlemmar.
förutom för minigruppen som har 1900 i avgift. 

Man kan betala på följande sätt:

På klubben med VISA, Master Card, 
Kontant - med kvitto. Postgiro PG: 4289371-9. Taekwondo klubben JSK 

Vill ni föranmäla er så gör ni detta på mail Skicka till peter@tkd.nu

Skriv ålder på den som ska träna + namn.
JA - alla får provträna 2 ggr gratis innan man bestämmer sig.

NEJ - vi skickar inte ut inbetalningskort! NEJ - vi skickar inte fakturor!

Vecka 4 fyller vi på grupperna med  dom som står på kö - och tar de obetalade platserna.
Så betala i tid!!

Några undrar vad Peter och Micke gjorde under slutet av 80-talet
Tränade 100 timmar i månaden och hade roligt såklart!
Knyta bältet
 
Påsklovskollo på JSK 2018

Grand Master Peter Rollfelt - Krossar med ögonbindel
En uppvisning på Stavsborgsskolan i Älta! Krossning med ögonbindel. 15 år sedan förra gången!!
Hade tur även denna gång:-)
Tack Emely Fransson
Mitt i Stockholm intervjuar Peter & Emely från JSK!
Uppvisning på Stavsborgsskolan i Älta
Björns projekt ska få unga ur soffan

Det är ingen nyhet att dagens barn och ungdomar är mer stillasittande än förr. De häckar gärna framför datorn eller pysslar med mobilen.
I längden kan detta leda till försämrad hälsa.
Nu tar en idrottslärare i Nacka upp kampen mot förfallet.

Det är ingen vanlig idrottslektion i Stavsborgsskolan i Älta.

Cirka 150 högstadieelever trängs på bänkarna eller sitter uppflugna på ribbstolarna i väntan på uppvisningen som precis ska börja. De är förväntansfulla och det är knäpptyst i hallen.

Två mästare i kampsporten taekwondo bjuder på spektakulära övningar. När Peter Rollfelt slår sönder en plankbit med bara knogen och sedan klyver nästa planka med en hög spark dånar applåderna. Det går ett sus genom publiken när Rollfelt tar fram en stor kniv och ”attackerar” kollegan Emely Fransson som snabbt avväpnar honom.

Läs hela artikeln här:

https://mitti.se/sport/halsa-och-motion/bjorns-projekt-soffan/


Fighter Magazine intervjuar Peter & Emely från JSK!
Emely, Peter från JSK och Björn Stråby från Stavsborgsskolan i Älta
Debatten om stillasittande ungdomar som i sin tur leder till försämrad hälsa är välkänt. En regeringsrapport från Centrum för idrottsforskning (2017) visar att svenska barn och ungdomar rör sig för lite eller inte alls, verken i skolan eller på fritiden. Många skolor står handfallna inför utmaningen samtidigt som lokala idrottsföreningar skriker efter nya medlemmar. Läs om vad Stavsborgsskolan gjorde för att väcka intresset för idrott och hälsa hos eleverna. Läs hela artikeln här...
http://www.fightermag.se/2017/12/18/dags-att-sparka-liv-i-soffpotatisarna/

Aftonbladet besöker JSK och intervjuar Fardin Habibi
Rachel Wilson och Fardin Habibi från JSK

Fardin Habibi,18, hade tränat taekwondo i flera år när han tvingades lämna sin familj och fly från Afghanistan.

Tre år senare ser hans liv helt annorlunda ut.

– Nu vill jag tävla för Sverige i VM och OS.

Att sport förenar och integrerar är en välkänd sanning. Men när Fardin säger att hans svenska klubb JSK har gett honom allt, så menar han just det.

Utan klubben hade han förmodligen fortfarande bott kvar på en flyktingförläggning.

Men så är det inte nu. I stället pratar Fardin flytande svenska och han har flera svenska kompisar.

– Klubben har gett mig ett liv. Genom människorna här har jag till och med fått ett jobb i en affär och någonstans att bo, säger Fardin när vi ses i kampsportslokalen på Döbelnsgatan i Stockholm.

Läs hela artikeln här:

https://www.aftonbladet.se/svenskahjaltar/article21424744.ab


JSK tillsammans med Project Playground hjälper ensamkommande..
Project Playground hjälper ensamkommande att träna Taekwondo på JSK!
PROJECT PLAYGROUNDS AKTIVITETER I SVERIGE

Project Playground samarbetar med skickliga instruktörer och klubbar för att hålla en hög nivå och välkomnar både flickor och pojkar till aktiviteterna. Vi utgår alltid från målgruppens behov när vi skapar våra aktiviteter och verksamheten omsluter idag ensamkommande och nyanlända barn och unga i Storstockholm.

Tillsammans med Taekwondo-klubben JSK Stockholm möjliggör vi för ensamkommande barn att träna taekwondo tillsammans en gång i veckan. Taekwondo är en kampsport som bygger på en filosofi av respekt, moral och gemenskap. Aktiviteten leds idag av Fardin och Yasamin som själva kom ensamma till Sverige från Afghanistan för några år sedan och som har funnit sin plats i samhället genom taekwondon – en inspiration för deltagarna som längtar efter att aktivera sig, lära sig svenska och få nya kontakter och vänner.

Läs mer här:

http://www.project-playground.org/verksamhetsverige.aspx


Sveriges Radio besöker JSK - Intervju med Yasamin!
Till Höger Yasamin Taheri, till vänster Rachel Wilson

När Yasamin Taheri kom till Sverige fem år sedan hittade hon en taekwondoklubb i Stockholm som utbildade henne till tränare. Nu har hon stärkt självförtroende och fått en ledarroll i klubben.

Ifjol sökte fler än 5 000 minderåriga asyl i Sverige, och en av fem ensamkommande var tjej. Yasamin Taheri är afghan som bodde i Iran innan hon flyttade hit för fem år sedan.

Tack vare sin taekwondoklubb i Vasastan tränar hon nu barn och ungdomar, en ledarroll som gett henne skjuts i svenskan och också den sortens självförtroende som hon säger tjejer inte får ha i hemlandet.

– Jag är inte blyg längre, jag vill bara gå fram och säga "Hej! Jag är Yasamin! Det här är min klubb som jag tränar i".

Yasamin Taheri var en av de första ensamkommande som hittade till källarlokalen i Vasastan. Hon blev kvar och det kom fler, och ifjol fick taekwondoklubben JSK 70 000 kronor ur regeringens stöd till föreningar som når ut till nyanlända.

Läs hela artikeln här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6614743

JSK dominerar på SM!! 7 Guld, 1 silver, 6 brons
JSK på SM i Västerås - Många glada medaljörer, tillsammans med Poomsae Elite Team

Resultat från Svenska Mästerskapen taekwondo poomsae 2017!🇸🇪🏆🥇🥈🥉🥋

Emely- guld, brons, brons
Morteza- brons, guld
Måns- guld, guld, brons
Lava- guld, silver 
Alice- brons, guld
Maria- brons
Max- 6 plats
Tyra- guld

Vi vann även bästa klubb tillsammans med poomsae team elite🙌👏🏆🇸🇪
Jättebra kört allihopa! #jsksåmycketmera

Svenska Dagbladet Junior besökte JSK
SvD Junior besökte JSK och gjorde en intervju med några av våra duktiga medlemmar!
I slutet på sommaren så ordnade Emely Fransson på JSK så att SvD Junior kom till oss och gjorde ett reportage med några av våra medlemmar.
Syftet med artikeln är att visa upp annorlunda sporter som kan vara en fritidsaktivitet för ungdomar.
Bra jobbat alla - och ett stort tack till Emely och alla ungdomar!
Läs hela artikeln här:
https://www.svd.se/de-drommer-om-ett-svart-balte
Grand Master Peter på JSK krossar på SVT Maxat!
Grand Master Peter blev tillfrågad av SVT att krossa betongblock och plankor för deras program MAXAT!
Under 2 dagar blev det mycket krossning....
Gå in och kika på avsnittet redan nu!
https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/maxat-hela-maskinen/16153731

Kamratposten besökte JSK
Bröderna Rollfelt berättar om Taekwondo
Kamratposten kom till JSK och frågade Gustav och Marcus Rollfelt hur det var att träna Taekwondo.
Bröderna säger: De får en Kick av att sparkas.
Läs hela intervjun i Kamratposten - Klicka på bilden
Inför första träningen!
Din klädsel skall vara skön att röra dig i
Inför första träningen är många nervösa och oroliga att de skall ha fel kläder och missat att ta med något viktigt. Här kommer lite information till dig eller ditt barn inför första träningen.
 • Mjuka träningsoverallbyxor och T-shirt
 • Vi kör barfota, så inga skor eller strumpor.
 • Dricksflaska för att dricka ur under vattenpauserna.
 • Handduk om du duschar efter träningen.
 • Kortklippta tånaglar, då vi sparkar mot mittsar och ibland mot varandra.
 • Inga vassa ringar på händerna
 • Ta bort stora örhängen, då risken kan vara att något fastnar i dom
Du är självklart välkommen att provträna innan du bestämmer dig.Vi på JSK tillåter 2 gratis provträningar i början på terminen.Andra saker av vikt är:Inför första träningen måste man skriva upp sig hos föreningen.Denna inskrivning är för att säkerställa flera saker.Dels är den som är inskriven försäkrad under hela träningen.Dels för att säkerställa att antalet platser i respektive grupp inte överskrids.Du som tränande eller förälder till tränande hittar dagsfärsk information på föreningensolika facebook sidor. Självklart uppdaterar vi även hemsidan, dock inte i samma takt som facebook.Sidan på facebook är:JSK TaekwondoDenna grupp är sluten - ansök om att bli medlem så godkänns du inom någon dag.
Integrationsministern besökte JSK!

Integrationsministern Erik Ullenhag besökte JSK!

Lördagen den 16:e augusti 2014 fick JSK besök av Integrationsministern Erik Ullenhag. Anledningen till 
ministerns besök är JSK integrationsprogram föreningen har startat. Programmet innebär att 
de ensamma flyktingbarn som har valt att komma till JSK för att träna TKD skall få så mycket mer än 
träning. Rachel Wilson som har varit initiativtagare till detta projekt är mycket nöjd. Hon säger: 
Vi är självklart nöjda, men det finns så mycket mer att göra. Dessa 12 ungdomar är bara en droppe i 
havet på vad föreningslivet kan göra. Nu vill vi i nästa steg även hjälpa dom in i arbetslivet.
JSK medlemmar vill, kan och har kunskapen att vara så mycket mer än bara en traditionell idrottsförening.
30 JSK;are åkte till Korea!
Träning på Kukkiwon Headquarters i Seoul
Tränare och elever från JSK besökte Korea i en vecka och fick uppleva allt från Koreansk mat, kultur, shopping och bäst av allt träning på Kukkiwon, Gachon universitetet och andra Taekwondo klubbar. Sparring, Poomsae, tävlingstekniker och nya sätt att träna för att snabbare uppnå en högre nivå fick JSK erfarenhet av.JSK har nu inlett ett samarbete med Seoul Gangnam-gu Taekwondo förbund där vi ska ha ett gemensamt utbyte av visioner och gemensamt utveckla taekwondon och vänskapen.
Detta samarbete skall resultera i utbyte av Seoul Gangnam-Gu Taewondoförbund skickar sina bästa inom Fighting och Poomsae till JSK inom en snar framtid.

JSK vill säkerställa att vi behåller vår position som en av landets bästa klubbar både inom Fighting, Poomsae och traditionell Taekwondo. Därför fortsätter JSK att vilja utvecklas.
JSK fick världsberömt besök!
Master NOH Hyung Jun
JSK fick världsberömt besök!Den 4-faldiga världsmästeran i Poomsae Master 
NOH Hyung Jun gästade JSK för att ge tips till 
instruktörerna och inspiration till de tränande. 
Det var givande timmar vi fick tillbringa med mästaren. 
JSK är mycket tacksamm för detta. Nu är det bara 
att att träna vidare:-)
Medaljregn till JSK!!!
Ladda album (+11 bilder) >>
Här kommer ett axplock av några tävlingsresultat senaste 2-3 åren!

Allstyle Open 2016
3 startande 3 guld, grymt coachat, kört, hejat och stöttat! #allstyleopen2016

JSK - Näst bästa klubb!!
Ett stort grattis till ALLA JSK are som var med på Wermdö Open. 6 guld 2 silver och 6 brons
av 15 tävlande

JSK tog 3 medaljer på SM
Emely - Silver i Poomsae
Isak - Brons i Poomsae
Fardin - Brons i Fighting


JSK tog 4 medaljer på Svenska Cupen 1!
Emely - Brons i poomsae
Isak - Silver i poomsae
Fredrika - Silver i fighting
Yasamin - Silver i fighting


JSK tog 5 medaljer på SM 2014!
Poomsae:

Emely - BRONS
Isak - BRONS
Gustav - BRONS
Måns - BRONS
Theodor - BRONS

JSK tog medaljer på Svenska Cupen 3

Poomsae:
Emely - BRONS
Isak - GULD
Gustav - BRONS
Måns - SILVER
Emil - 5:e plats
Peter -  SILVER (Team)


Emely har blivit uttagen till Poomsae landslaget 2016!

JSK tog 3 medaljer på Ambassador Cup!
Emely - Silver i poomsae
Isak - Silver i poomsae
Fredrika - Silver i fighting

8 medaljer till JSK 3 GULD 2 Silver 3 BronsMedaljörer Poomsae: Måns, Elena, Emely

Medaljörer Kamp: Rachel, Angela, Fardin,

Yasamine, Nille.
Bästa Fighter - Angela Seropian Ja - vad säger man 
förutom att man blir sååå stolt som tränare.JSK blev bästa klubb på Nyårskuppen 2014 - Västrås.
Det blev:
Gustav Rollfelt - Guld + pris för bästa Poomsae Elit
Måns Dahlgren - Guld + pris för bästa Poomsae Avancerad
Jenny Larsson - Guld 
Caroline Larsson - Silver
Emely Fransson - Brons

Grattis JSK till 9 medaljer på Nacka Poomsae Festival
Medaljörerna är:
Marcus Rollfelt           Brons - barn nyb
Gustav Rollfelt           Guld - barn AVC
Emely Fransson         Silver - Dam Elit
Emely Fransson         Brons - Overall
Jenny Larsson           Brons - Vuxen Elit
Caroline Larsson       Guld - Overall
Ja-Kyung                    Guld - Herr Elite
Ja-Kyung                    Brons - Overall
Olivia                           Guld - Avc juniorJSK bästa klubb i Nacka Poomsae Festival!
Guld till:
Laura Gottlieb
Emely Fransson
Emely Frannson & Isak - Par
Silver till:
Emely Fransson
Caroline Larsson
Måns Dahlgren