Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Taekwondo Föreningen JSK
Budo och Kampsport
Träningstider höstterminen 2020 - Terminsstart 24:e augusti!
 • Träningstider höstterminen 2020

  Träningstider Mini gruppen 5-6 år (För alla 5-6 åringar oavsett grad. Nybörjare mm)
  • Måndagar 17.00-17.45
  Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare och AVC (Grupp C = nyb, D = AVC)
  • Måndagar 17.45-19.00
  • Onsdagar 17.15-18.30
  • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
  Barn, ungdomar,  7-14 år nybörjare och AVC (Grupp A = Nyb, B = AVC)
  • Tisdagar 17.15-18.30  
  • Torsdagar 17.15-18.30 
  • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
  Vuxna nybörjare + AVC 15 år och upp.  
  • Måndagar 19.00-20.15
  • Tisdagar 18.30-20.00
  • Onsdagar 17.15-18.30
  • Torsdagar 18.30-20.00
  • Lördagar 11.00-12.15 (Obs inte alla lördagar) Står på hemsidan när det inte är träning! 
  Fighting/tävlingsträning (Grönt och uppåt)
  • Måndagar 17.00-18.30
  • Onsdagar 18.30-19.45
  • Lördagar 12.30-14.00
  Poomsae träning - Alla åldrar - Obs minst grönt bälte
  • Tisdagar 17.15-18.30 
  • Torsdagar 18.30-19.30 OBS - endast för tävlande!
Ytterligare bra att veta
Ni som har barn och själva är intresserade att träna kan självklart göra detta samtidigt, men i dojangen (träningsrummet) bredvid. 
Grupperna är indelade i ålder samt för vuxna nybörjare eller avancerad.
Har du frågor, tveka inte på att maila dom till peter@tkd.nu alt SMS din fråga till 0708-808210. 
JSK  
Avgifter
För att vi skall fortsätta ha en hög nivå på vår lokal och våra träningsredskap - krävs att alla betalar sina avgifter i tid!
Alla träningsavgifter skall vara betalda senast 
- 2 veckor efter träningsstart!

Postgiro PG: 4289371-9. 
Taekwondo klubben JSK

 

Träningsavgifter för vår el hösttermin 
VUXNA 15 ÅR OCH UPP
 • Termin 2100:- (januari-juni eller augusti-december)
 • VUXNA som även vill träna Goshin Jutsu 500 kronor extra per stil.
MINIORER 5-6 ÅR
 • Termin 1900:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 900kr/termin.
BARN 7-10 ÅR
 • Termin 2100:- (januari-juni eller augusti-december)
 • Föräldrar till barn som har betalat sin träningsavgift - tränar för 900kr/termin.
JUNIORER 11-14 ÅR
 • Termin 2100:-(januari-juni eller augusti-december)
FÖRÄLDRAR RABATT!
Om avgiften för ditt barn är betalt, så betalar du endast 900:- för egen träning!

PG: 4289371-9

Betalning kan göras via Postgiro, Kortbetalning på plats eller kontant. Taekwondo klubben JSK
OBS! - Avgiften är alltid full avgift oavsett när på terminen man startar! 

Samtliga medlemmar som betalt sin träningsavgift är automatisk försäkrade i Folksams idrottsförsäkring. Försäkringen täcker resan till träning, under träningen, samt resan hem från träningen. Försäkringen är tecknad kollektivt med Svenska Taekwondo Förbundet.

OBS!! EJ BETALD TERMINSAVGIFT I TID - BLIR AUTOMATISKT EN FAKTURA MED STRAFFAVGIFT PÅ 150:- GÄLLER SAMTLIGA MEDLEMMAR 

GraderingsavgifterAlla grupper (fyllda 7år eller äldre)
 • 150:- för samtliga graderingar till 1 kup - (rött bälte med 3 svarta streck)
MINIORER, (samtliga under 7år)
 • * 100:- för samtliga graderingar till 1 kup (rött bälte med 3 svarta streck)

* Generellt brukar graderingavgiften ingå i träningslägeravgiften för barn & juniorer

Taekwondo-pass (ej obligatoriskt längre)

Samtliga utövare som tränar Taekwondo i Sverige skall ha ett Taekwondo pass. Detta är beslutat av Svenska Taekwondo Förbundet. Ett Taekwondo pass kostar 100:- och är en engångskostnad. Passet skall införskaffas i samband med träningsstarten.

Pass finns att köpa av tränarna. Hela avgiften på 100:- går oavkortat till Svenska Taekwondo Förbundet.

Övrig info:
 • I graderingsavgiften ingår diplom från Svenska Taekwondo förbundet.
 • Samtliga medlemmar som vill gradera sig måste ha hel dräkt vid graderingen.

Träningsläger / Terminsavslutning med gradering.VUXNA (samtliga personer som tränar i vuxengrupperna)
 • Helg 300:- för läger på centret
 • 1 dag 200:- för läger på centret
BARN & JUNIORER (samtliga medlemmar som tränar i barn eller juniorgrupperna)
 • * Helg 600:- för läger på centret
 • * 1 dag 300:- för läger på centret

* I dessa avgifter är graderingsavgiften på 100:-/150:- inkluderat. Denna ingår oavsett det är gradering eller ej. Lunch ingår också i denna avgift. Generellt brukar det bli McDonalds eller Burger King (valfri måltid).