SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Taekwondo Föreningen JSK
Budo och Kampsport
JSK Stipendium / Scholarship
JSK Stipendium är framtaget av JSK tillsammans med Topadvize.

Stipendiet är framtaget för att hjälpa de som har svårt att kunna betala hela träningsavgiften, lägeravgifter.
JSK tillsammans med Topadvize vill främja möjligheten för de som vill träna men inte riktigt har råd med en hela avgiften.
Vi är övertygade om att en förening blir starkare om alla oavsett bakgrund som ålder, religion, kön, etnicitet, färg, form, ekonomiska resurser tränar tillsammans. Det vi har tillsammans är träningen och respekten för varandra.

Detta stipendium vänder sig till dig som behöver ekonomiskt stöd för att kunna betala träningsavgiften, lägeravgifter på JSK.
Stödet är personligt och beslutas i från fall till fall.
För att få ta del av stödet vill vi ha en motivering av den sökande till varför just du söker stöd.

JSK ledning (ordförande, kassör, sekreterare) gör bedömningen vilket inte kan överklagas.
Behöver du stöd, så maila in din ansökan till oss så behandlar vi den inom 5 dagar.
I din ansökan vill vi att du:

 • Beskriv vem du är
 • Varför just du behöver stöd
 • Hur mycket ekonomiskt stöd är du i behov av
 • Vad är din målsättning med träning på JSK
 • Varför väljer du att träna på JSK
 • Fullständigt namn och telefonnummer.
Stödet varier mellan 25%-50% av träningsavgiften, lägeravgiften.
Ansökan mailas till: peter@tkd.nu

Din ansökan är konfidentiell. JSK ledning kommer endast att besvara ditt mail med avslag alt bifall och i vilken grad du får ekonomiskt stöd.
Stödet dras av vid betalning till föreningen.

JSK / Topadvize

JSK Sholarship
JSK Scholarship is developed by JSK together with Topadvize. 

The scholarship is designed to help those who have difficulty being able to pay the entire training fee, camp fees. 
JSK together with Topadvize wants to promote the opportunity for those who want to train but can not really afford a full fee. We are convinced that an association will be stronger if everyone, regardless of background, such as age, religion, gender, ethnicity, color, shape, financial resources, trains together. What we have together is the training and respect for each other. 

This scholarship is aimed at those who need financial support to be able to pay the training fee, camp fees at JSK. 
The support is personal and is decided on a case-by-case basis. In order to receive the support, we want a motivation from the applicant as to why you are applying for support. JSK management (chairman, treasurer, secretary) makes the assessment, which can not be appealed.

If you need support, email your application to us and we will process it within 5 days. In your application, we want you to: 
 • Describe who you are 
 • Why you need support 
 • How much financial support do you need? 
 • What is your goal with training at JSK 
 • Why do you choose to train at JSK Full name and telephone number. 

The support varies between 25% -50% of the training fee, the camp fee. 
The application is emailed to: peter@tkd.nu 

Your application is confidential. JSK management will only answer your email with rejection or approval and the degree to which you receive financial support. The support is deducted when paying to the association.

JSK / Topadvize